• COR Кatalog proizvoda

  Prilikom rezervacije korišćenja usluga STD „Ecco Impuls“, možete naručiti i ove proizvode čije cene su date u COR Katalogu proizvoda ». Naručene proizvode, dostavljene od strane proizvođača na dan korišćenja usluge, možete platiti po datim kataloškim cenama i preuzeti pre napuštanja STD „Ecco Impuls“.

 • Ecco Impuls ART Katalog

  Prilikom rezervacije korišćenja usluga STD „Ecco Impuls“, možete izabrati i rezervisati za kupovinu umetnička dela čije cene su date u “Ecco Impuls ART Katalogu”. Rezervisana umetnička dela za kupovinu, dostavljena od strane umetnika na dan korišćenja usluge, možete platiti po datim kataloškim cenama i preuzeti pre napuštanja STD „Ecco Impuls“.

 • Tim bilding

  Tim Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj (COR), u Ecco Impulsu organizuje interesantne TB programe uvažavajući trenutne timske potrebe i zahteve vaše organizacije / preduzeća. COR poludnevni ili celodnevni TB programi prilagođeni su za grupe od 8 do 60 učesnika.

  Imajući u vidu rasprostranjeno mišljenje da je snaga tima uvek veća nego zbir potencijala svakog pojedinca u timu, TB predstavlja jedan od najboljih načina za izgradnju jačeg tima kroz druženje i razvijanje pobedničkog duha organizacije/ preduzeća.

  Ljudi su najvažniji resurs u svakom biznisu. Ako su zaposleni, koji su generator uspešnog poslovanja i stvaranja profita u preduzeću, nezadovoljni, onda je cena koju ta preduzeća plaćaju drastično veća od izdataka koje bi bilo potrebno napraviti da se neželjene i dalekosežne posledice izbegnu.

  COR raspolaže kvalitetnom infrastrukturom za rad i učenje a lokacijski položaj i dobri partnerski odnosi nam omogućavaju da zadovoljimo brojne poslovna zahteve i potrebe klijenata.

  Nastojimo da i malim i velikim klijentima, organizacija TB u zajedničkoj režiji sa nama, ostane kao korisno druženje, nezaboravan doživljaj i impuls za novi životni i/ili poslovni uspeh.

  Spremni smo da vam za održavanje TB skupa koji biste samostalno realizovali, stavimo na raspolaganje našu infrastrukturu i resurse.

  Posle saslušanih potreba vaše organizacije / preduzeća, kao i ciljeva koje želite da postignete na TB skupu, možemo da vam ponudimo TB program koji će optimalno ostvariti postavljene ciljeve.

  U našoj ponudi su dva osnovna tipa TB programa.

  Prvi TB program iz naše ponude je sportsko rekreativno zabavnog karaktera, koncipiran kao druženje kroz razne sportsko – rekreativne aktivnosti, kao i zabavne sadržaje a sa namerom da se uz takmičenje, zabavu, smeh, radost, dobro raspoloženje postigne pojačana empatija, bolja komunikacija članova tima, brzo donošenje odluka zasnovanih na kreativnom rešavanju zadatih situacija.

  Izgradnja i jačanje timskog duha kroz kombinaciju obrazovnih (unapređenje stručnih – profesionalnih – menadžerskih znanja i prenosivih veština) i sportsko – rekreativno – zabavnih aktivnosti je drugi vid TB programa iz naše ponude.

  Interaktivno učenje uz zanimljiv sadržaj i interesantne predavače, provođenje vremena zajedno sa kolegama van grada, u lepom prirodnom okruženju daleko od radnog mesta, tako što malo učite a malo više se zabavaljate, najbolji je put da zaboravite na svakodnevne profesionalne probleme i oslobodite se stresa. A onda relaksirani, dobro raspoloženi, ojačani novim znanjima i zajedništvom, već sutradan krenite u susret novim poslovnim i životnim izazovima i postanite šampioni u svom biznisu.

  Zahteve za realizacijom TB programa, kao i za dodatnim informacijama možete uputiti na info@cor.co.rs ili telefon: 063/251-192 (Nenad Mihailović) ili 064/67-111-62 (Slavica Ilić).

 • COR paket obuka

  Za 2015. godinu, COR tim je pripremio više različitih obuka namenjenih unapređenju stručnih – profesionalnih znanja i ličnom razvoju pojedinaca različitih osobina, uzrasta (deca – tinejdžeri – studenti – odrasli), pola, radnog statusa (učenici, studenti, nezaposleni, zaposleni) kako iz javnog tako i privatnog sektora.

  Podela obuka je napravljena prema njihovoj vrsti i nivou, kao i prema ciljnim grupama kojima su namenjene.

  Sve COR obuke realizuju se u prelepom okruženje za rad u STD “Ecco Impuls” u prostoru koje koristi COR (pogledati ovde »), u prijatnoj i inspirativnoj radnoj atmosferi. Takođe, sve COR obuke mogu se prilagoditi specifičnim potrebama klijenata.

  Ukoliko imate tim koji želite da konstantno edukujete i razvijate, preporučujemo ponudu COR paketa obuka (radionica, treninga, seminara, predavanja…) sa COR Liste obuka.

  COR Lista obuka je informativna, a zainteresovani se mogu prijaviti za stručno usavršavanje po objavljenom pozivu/oglasu obuke sa definisanim terminom konkretne COR obuke.

  Oglasi sa pozivom zainteresovanim za prijavu na konkretnu COR obuku objavljuju se na zvaničnom sajtu COR-a (www.cor.co.rs ), kao i na našem sajtu ( www.eccoimpuls.rs ).

  O svim novim terminima COR obuka biće blagovremeno objavljena obaveštenja na oba navedena sajta: www.cor.co.rs i www.eccoimpuls.rs .

  Sve dodatne informacije možete dobiti u COR-u i to na adresi: Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, Šušeoka BB, 14242 Mionica; e- mail: info@cor.co.rs; telefon: 063/251-192 (Nenad Mihailović) ili 064/67-111-62 (Slavica Ilić).