• Manastir Ćelije

  manastir_celije Nalazi se 6 km jugozapadno od Valjeva, na proplanku iznad reke Gradac, jedne od najčistijih i najlepših reka u Srbiji. Prema predanjima, manastir potiče iz Srednjeg veka, a manastirska crkva posvećena je Sv. Srhangelima Mihajlu i Gavrilu. Dvorište manastira je izuzetno lepo uređeno, sa mnoštvom jelki, cvetnih bašti, prelepih travnjaka i manastirskim konakom zidanim od crvene cigle i belog kamena. U manastirskoj porti sahranjen je veliki pravislavni mislilac Ava Justin Popović.

 • Manastir Svetog Apostola Petra i Pavla i stara škola

  manastir_petra-i-pavlaSpomenik kulture sastoji se od manastira posvećenog Svetim Apostolima Petru i Pavlu i stare škole u kojoj je učio vojvoda Živojin Mišić u Paštriću. Najstariji pomen ribničkog manastira, pretvorenog 1832 godine u mirsku crkvu, potiče iz 1657 godine. Za vreme Kočine krajine crkva je spaljena, da bi tokom 19. veka bila u više navrata obnavljana. Za poslednju obnovu 1823 godine zaslužan je knez Jovica Milutinović. Današnji manastir sagrađen je 1909 godine, prema projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića. Spomenik kulture, pored nesumljivih umetničkih vrednosti, poseduje i atribute svedočanstva značajnog za proučavanje istorijskih prilika u valjevskom kraju, od sredine 19. do početka sledećeg veka.

  Više informacija na: www.mionicaturizam.rs

 • Manastir Lelić

  manastir_lelicZadužbina je pravoslavnog teologa i pisca iz 20 veka, Sv. Nikolaja Velimirovića. Njegove mošti prenete su 1991. godine iz Amerike i čuvaju se u manastirskoj crkvi Sv. Nikole. U manastiru se nalazi i muzej.

 • Manastir Pustinja

  manastir_pustinjaNalazi se u kanjonu reke Jablanice, dvadesetak kilometara od Valjeva. Manastirski hram je posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice i pretpostavlja se da potiče iz 13 veka. Danas je ženski manastir, dok su u njemu u prošlosti boravili monasi. Manastir je u veoma maloj, skrivenoj udolini, sa svih strana okruženoj strmim brdima. Nepristupačnost i skrivenost ovog manastira obezbedila mu je relativno mirnu egzistenciju u vreme turske vladavine, tako da su freske u unutrašnjosti crkve veoma dobro očuvane.

  Više informacija na: www.museum.org.rs ili www.valjevo.rs

 • Manastir Jovanja

  manastir_jovanjaNalazi se u neposrednoj blizini Valjeva (7 km) na putu za Poćutu i Bajinu Baštu. pripada selu Zlatarić. Crkva manastira Jovanja je najvrovatnije podignuta krajem XV ili početkom XVI veka. Priprata je dozidana 1706. kada je ceo manastir obnovljen zahvaljujući ktitorstvu braće Vitković, Jovanu i Jevti. U prvoj polovini XVIII veka u manastiru je postojala bogoslovska škola. Turci su 1788. zapalili manastir.

  Više informacija na: www.museum.org.rs ili www.valjevo.rs