Ukoliko želite da u Ecco Impulsu koristite uslugu organizacije specijalnog skupa, molimo Vas da ispunite i pošaljete sledeći formular – rezervaciju

 

Ime i prezime (*)

E-mail adresa (*)

ID članske karte / TA

Kratak opis skupa (vrsta skupa, usluge koje će se korsititi, broj učesnika…)

Datum

Termin

Od: Do:

Način plaćanja (*)

 

 

Rezervacija se vrši najkasnije 7 (sedam) dana unapred putem telefona (064/6711162) ili na mail: info@eccoimpuls.rs .

Rezervacija postaje validna avansnom uplatom u visini ___% vrednosti aranžmana.

Rezervacija se može otkazati najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja skupa. U slučaju neblagovremenog otkaza rezervacije, naplaćuje se ___ vrednosti rezervisanog aranžmana.