• Hram Vaskrsenja Gospodnjeg

  Nalazi se u širem centru Valjeva, na ušću reke Gradac u Kolubaru. Hram je posvećen Gospodu Isusu Hristu, odnosno njegovom Vaskrsenju. Drugi je po veličini hram u Srbiji, odmah posle Hrama Svetog Save na Vračaru.

  Više informacija na: www.valjevozavas.net

 • Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

  Danas najstariju zgradu u Mionici 1856. godine podigla je grupa meštana sela Mionice na čelu sa Svetozarom Nenadovićem, sinom Prote Mateje i Jevremom, dedom pesnika Milana Rakića. Majstor je bio Todor Teodorović iz Šapca. Građevina monumentalna po svojim dimenzijama, pripada hramovima inspirisanim baroknim stilom, sa elementima kasnog klasicizma.

  Više informacija na: www.mionicaturizam.rs

 • Valjevska crkva

  Nalazi se u centru Valjeva. Posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice a izgrađena je u period od 1836. do 1856. godine. Ponela je ime kapele koja se nalazila uz valjevski dvor Jevrema Obrenovića, tadašnjeg zapovednika Valjevske i Šabačke nahije.

  Više informacija na: www.valjevozavas.net ili www.valjevo.rs

 • Crkva brvnara Pokrova Presvete Bogorodice u Planinici

  Preneta je iz Ribnice i postavljena na ovo mesto 1908 – 1909 godine, gde je najverovatnije podignuta u prvoj polovini 19. veka. Na mestu ove, u Ribnici, sagrađena je nova crkva od tvrdog materijala. Crkva brvnara Pokrova Presvete Bogorodice ima drvenu konstrukciju koja je opšivena vertikalno postavljenim daskama, mesta spajanja skrivena su vertikalnim letvama. Crkva, čiji su temelji kameni, ima jednostavnu jednobrodnu, pravougaonu osnovu, sa južnom pevnicom i polukružnom oltarskom apsidom. U oltaru ulogu đakonikona i proskomidije vrše dva postamenta.

  Više informacija na: www.mionicaturizam.rs

 • Crkva Uspenja Bogorodice u Petnici

  Sazidana je 1866. godine na mestu starije građevine. Koncipirana je kao jednobrodna građevina, podeljena na pripratu, nad čijim je zapadnim delom zvonik obnovljen 1926. godine, naos i oltar koji se završava polukružnom apsidom. Skladan i proporcionalan, spomenik culture predstavlja značajan primer sakralne arhitekture valjevskog kraja u drugoj polovini XIX veka.

  Više informacija na: www.valjevozavas.net ili www.valjevo.rs

 • Crkva Svetog Nikole u Krčmaru

  Po narodnom predanju, zadužbina je Kraljevića Marka. Prvi put se spominje 1736 godine, kao manastir koji je nedavno obnovljen. Crkva je gorela u Kočinoj krajini 1788 godine. Danasnja građevina podignuta je 1793 godine i njeni ktitori su braća Nikola i Milovan Grbović, poznate vojvode iz Prvog srpskog ustanka, koji su pored krčmarske crkve i sahranjeni. Crkva je pravougaonog oblika sa polukružnom oltarskom apsidom i centralnim okruglim kubetom koje drže četiri stuba. Građena je od kamena. U drugoj polovini 19. veka hramu je dodata priprata od cigala, dok je krov od šindre zamenjen crepom.

  Više informacija na: www.mionicaturizam.rs

 • Crkva Svetog Georgija

  Sagrađena 2000. godine, posvećena Svetom velikomučeniku Georgiju, nalazi se u Novom naselju u crkvenoj opštini Novo Valjevo.

  Više informacija na: www.valjevozavas.net ili www.valjevo.rs

 • Crkva brvnara u Miličinici

  U središtu sela Miličinice nalazi se crkva brvnara podignuta u vremenskom intervalu od nekoliko godina: započeta 1791., spolja završena 1792., dok su radovi na unutrašnjem uređenju trajali do 1974. godine.

  Više informacija na: www.valjevozavas.net ili www.valjevo.rs

 • Velimirovi dvori

  U selu Ključ kod Mionice nalaze se ostaci sakralnog kompleksa koji se naziva Velimirovi dvori. Narodno verovanje vezuje ove ruševine za legendarnu ličnost feudalca – Kneza Velimira. Po toj legendi Velimir je vazal sultana i učestvuje u bici pod Beogradom 1521 godine. Komleks se verovatno postepeno razvijao i čine ga jednobrodna crkva sa pripratom i kapelom, obziđe, konaci i mutvak.

  Više informacija na: www.mionicaturizam.rs