Rezervacija se vrši najkasnije dan unapred za naredni dan putem telefona (064/6711162) ili na mail: info@eccoimpuls.rs i to od 09 – 20 časova prethodnog dana za naredni dan.

Rezervacija važi do 14 časova dana za koji je rezervacija izvršena. Ukoliko do tada korisnik ne počne da koristi uslugu, rezervacija prestaje da važi (izuzev ukoliko je uplaćen ukupan iznos usluge koja je rezervisana).

Ukoliko želite da rezervišite usluge smeštaja (trokrevetna soba), molimo Vas da ispunite i pošaljete sledeći formular – rezervaciju:

Ime i prezime (*)

E-mail adresa (*)

ID članske karte

Telefon

Broj noćenja

Termin

Način plaćanja (*)

 

 

Rezervacija se vrši najkasnije dan unapred za naredni dan putem telefona (064/6711162) ili na mail: info@eccoimpuls.rs i to od 09 – 20 časova prethodnog dana za naredni dan.

Rezervacija važi do 14 časova dana za koji je rezervacija izvršena. Ukoliko do tada korisnik ne počne da koristi uslugu, rezervacija prestaje da važi (izuzev ukoliko je uplaćen ukupan iznos usluge koja je rezervisana).