Sve sportske sadržaje koriste gosti domaćinstva uz unapred rezervisan termin.

Cena korišćenja bazena

Vremenski Period Mesec
Maj
Vremenski Period Mesec
Jun
Mesec
Jul, Avgust
Vremenski period Mesec
Septembar
10 – 18 250 10 – 20
20 – 23
300
250
350
300
10 – 18 250

Date cene se odnose na dnevnu odnosno noćnu kartu za korišćenje bazena i njegovih sadržaja. Cenom karte je obuhvaćeno korišćenje suncobrana / tende, ležaljke/stolice i stola, boksa za odlaganje odeće kao i dostupan WiFi Internet.

Cene termina korišćenja mini pič terena

Vremenski
period
Mesec
Maj
Vremenski
period
Mesec
Jun
Vremenski
period
Mesec
Jul – Avgust
Vremenski
period
Mesec
Septembar
Mesec
Oktobar
10 – 16
16 – 20
700
800
10 – 13
13 – 17
17 – 22
1,200
1,000
1,300
09 – 12
12 – 18
18 – 23
1,200
900
1,300
10 – 20 1,200 1,000

Cene su date u RSD i odnose se na jedan čas korišćenja terena  prema datom terminskom rasporedu.

Cene termina korišćenja terena za basket

Vremenski
period
Mesec
Maj
Vremenski
period
Mesec
Jun
Vremenski
period
Mesec
Jul – Avgust
Vremenski
period
Mesec
Septembar
Mesec
Oktobar
10 – 16
16 – 20
700
800
10 – 13
13 – 17
17 – 22
700
600
800
09 – 12
12 – 18
18 – 23
700
500
800
10 – 20 600 500

Cene su date u RSD i odnose se na jedan čas korišćenja terena prema datom terminskom rasporedu.

Cene termina korišćenja terena za tenis

Vremenski
period
Mesec
Maj
Vremenski
period
Mesec
Jun
Vremenski
period
Mesec
Jul – Avgust
Vremenski
period
Mesec
Septembar
Mesec
Oktobar
10 – 16
16 – 20
200
300
10 – 13
13 – 17
17 – 22
300
250
350
09 – 12
12 – 18
18 – 23
350
200
400
10 – 20 300 250

Cene su date u RSD i odnose se na jedan čas korišćenja terena prema datom terminskom rasporedu.