U zavisnosti od konkretnih zahteva gostiju datih u njihovom upitu za ponudu određuju se cena ponude željenih ugostiteljskih usluga.